VIETNAM INTERNATIONAL FASHION WEEK

#VIFW

Nhà thiết kế

DANA COHEN
ISRAEL
VIncent Đoàn
VIETNAM
Nguyễn Tiến Truyển
VIETNAM
Hili Ari
ISRAEL
Couple TX
VIETNAM
Bảo Bảo
VIETNAM
Canifa by Lê Hà
VIETNAM
I Hate Fashion
VIETNAM
Eva de Eva
VIETNAM
Hà Linh Thư
VIETNAM
Lê Long Dũng
VIETNAM
Maison Gattinoni
ITALY
VIETTIEN
VIETNAM
Phoenix_V
VIETNAM
Owen by Hoang Minh Ha
VIETNAM
Weill Paris
DAFC
Idan Laros
ISRAEL
Sabra Andre
TAIWAN
Nguyễn Công Trí
VIETNAM
David Minh Đức
VIETNAM