VIETNAM INTERNATIONAL FASHION WEEK

#VIFW

Nhà thiết kế

Chung Chung Lee
VIỆT NAM
Xuan
Pháp
Betty Tran - Taste of Australia
Úc
João Rolo
Bồ Đào Nha
Israeli Fashion by Shenkar Design School
Israel
XITA BY KATY NGUYEN
VIỆT NAM
HA LINH THU
VIỆT NAM
DO LONG
VIỆT NAM
TASTE OF AUSTRALIA
ÚC
Thuy Nguyen
Việt Nam
L'Oréal Professionnel with Ivan Tran
Việt Nam
DEVON NGUYEN
VIỆT NAM
PAUL & SHARK
Ý
CLARET GIANG LE
VIỆT NAM
WEILL
Pháp
Boys of Bangkok
Thái Lan
TATA CHRISTIANE
ĐỨC
21SIX BY SANDY DOAN
VIỆT NAM
CANIFA BY LE HA
VIỆT NAM
THIRD
HÀN QUỐC

Trang